Varje år stjäls ett stort antal båtmotorer. För att reducera stölderna jobbar Polisen, försäkringsbranschen och Larmtjänst aktivt med båtsamverkan.

I början av 2013 startade Polisen i Västra Götaland, försäkringsbranschen och Larmtjänst upp en båtsamverkansgrupp med syfte att aktivt arbeta med brottsförebyggande åtgärder för att minska antalet båtmotorstölder i Bohuslän.

Till en början hade polisen enbart en person som arbetade operativt med Båtsamverkan. Idag har det tillkommit ytterligare 10 poliser som delvis arbetar med uppdraget i Västra Götaland. Även Halland har fått igång arbetet med Båtsamverkan. Ambitionen är att arbetet ska bedrivas på en nationell nivå.

Båtsamverkan har visat på positiva resultat och nu har man fått klartecken om att arbetet kommer fortsätta hela 2015.

Enligt siffror från BRÅ stals det under 2013 2678 båtmotorer. Flest motorer stals i de kustbelägna länen Stockholm, Västra Götaland, Södermanland, Östergötland och Skåne.

Båtsamverkan fungerar enligt samma koncept som de grannsamverkansprojekt som är verksamma runt om i landet. En viktig del i arbetet är att involvera allmänheten. Detta gör man genom att informera båtägare, båtföreningar, kommuner och marinor om hur man gemensamt skyddar sin egendom och förebygger brott. Genom att öka medvetandegraden hos båtägare om det stora antalet båt- och båtmotorstölder är det lättare att engagera sig och starta upp båtsamverkansklubbar.

Båtsamverkan innebär bla.
• Att vi tillsammans ser om varandras båtar
• Att vi är mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området
• Att vi pratar med okända och noterar bilnummer
• Att vi tar ställning för den som drabbats och bryr oss om vår båtgranne
• Att vi bryr oss om vår båtgranne

Båtsamverkan innebär en social gemenskap som är en bra grund för till andra aktiviteter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i våra områden.

Följ Båtsamverkan i sociala medier:
www.facebook.com/Polisen.vast.batsamverkan
www.twitter.com/KofotFyrbodal