Ambulanssjukvård inom regionen är organiserad vid respektive akutsjukhus där verksamhetsledningen ansvarar för resurserna och upptagningsområdet. Resurserna i hela regionen dirigeras av SOS Alarm enligt principen att gränser inte ska utgöra hinder för utveckling och effektivitet.

Ambulansverksamheten vid Kungälvs sjukhus består av ambulansstationerna i Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn samt ambulanshelikoptern stationerad i Säve. Ambulansverksamheten inom NU-sjukvården ansvarar för Orust.

Ambulanserna sköter ambulanstransporter på väg och tillhör anestesi- och Intensivvårdskliniken. Ambulansverksamheten ombesörjer även liggande sjuktransporter inom ambulansområdet.


Ambulanshelikoptern
En egen enhet vid Kungälvs sjukhus som sköter hela regionens ambulanstransporter där helikopter krävs.


Forskning och utveckling
Ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen har flera pågående forsknings- och utvecklingsprojekt. Ambulansverksamheten vid Kungälvs sjukhus deltar bl.a. i det regionala forskningsprojektet ´Lindra´, som syftar till att utveckla smärt- och ångestlindring hos patienter med bröstsmärta. Information om detta och andra projekt finns samlad på webbplatsen för Västra Götalandsregionens prehospitala utvecklingscentrum.


Larm efter prioritet:

Prio 1
Används då någon av patientens vitala kroppsfunktioner är hotade. Används även vid samtliga olycksfall på allmän plats.

Prio 2
Då patienten har en akut symtombild men vitala kroppsfunktioner ej är hotade.

Prio 3
Transport, då väntetid för transporten ej bedöms påverka patientens tillstånd.

Prio 4
Liggande sjuktransport


Ambulanser i vårt område:
Stenungsund – Dygnet runt året om. Ca 1 600 uppdrag/år
Stenungsund – Reservambulans, bemannas vid större evenemang och helgdagar.
Tjörn – Dygnet runt året om. ca 1 100 uppdrag/år
Orust – Dygnsambulans stationerad i Henån. Kör ca 10 000 mil/år


Vad betyder vad?
Cerebral – Infarkt, Hjärnblödning
Intox [intoxikation] – Förgiftning
Extremitet – Blödning, utskott från kroppen så som arm eller ben
Etyl – Alkoholpåverkad
Delirium – Hallucination
Plus – Rullstol