Varje vecka fram till E6 öppnas för trafik publicerar vi en bild från området. På det sättet kan du se hur arbetet fortlöper på platsen. Bilderna har spridningstillstånd.


SENASTE NYHETERNA – SKREDET E6

Efter 12 timmar - Sista lastbil och trailer bärgad från skredsområdet

Efter 12 timmar – Sista lastbil och trailer bärgad från skredsområdet

I samband med skredet vid E6 Stenungsundsmotet fanns ett 10-tal lastbilar inne på handelsområdet och bensinmacken. Chaufförerna som sov i förarhytterna klarade sig men lastbilar, trailer, dess innehåll och chaufförernas tillhörigheter blev kvar. På torsdagen bärgades de sista fem lastbilarna ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Delar av Ucklumsvägen har öppnats efter skredet

Delar av Ucklumsvägen har öppnats efter skredet

Redan under sommaren 2024 ska E6 vid Stenungsmotet öppna för trafik, det beskedet kom på tisadgen. Samtidigt pågår Stenungsunds kommuns återställning av Ucklumsvägen. Delar av vägen har redan öppnats, vilket underlättar för boende i området ...
/ Skredet E6, Stenungsund
NY PROGNOS: E6 genom Stenungsund öppnar redan i sommar

NY PROGNOS: E6 genom Stenungsund öppnar redan i sommar

Trafikverket öppnar E6 förbi Stenungsund för trafik tidigare än beräknat och inte som först meddelats till hösten eller senast till årsskiftet 2024, det beskedet kom på tisdagsförmiddagen ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Larm om obehöriga i skredsområdet

Larm om obehöriga i skredsområdet

Natten till lördag fick polisen larm om obehöriga personer inne i skredområdet vid E6 Stenungsundsmotet ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Länsstyrelsen avslår ansökan om omkörningsförbud på länsväg 650

Länsstyrelsen avslår ansökan om omkörningsförbud på länsväg 650

Efter skredet vid E6 Stenungsundsmotet har trafiken ökat stort länsväg 650. Trots att Trafikverket rekommenderar i första hand E45 väljer de flesta länsväg 650. I slutet av förra året lämnade kommunen in en ansökan gällande omkörningsförbud till Länsstyrelsen - som ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Tillträdesförbud upphävs i skredsområdet<br>- Ska betraktas som byggarbetsplats

Tillträdesförbud upphävs i skredsområdet
– Ska betraktas som byggarbetsplats

Länsstyrelsen har tagit beslut om att upphäva tillträdesförbudet i skredområdet från och med tisdag 6 februari 2024. Beslutet innebär att det blir enklare för fastighetsägarna inom området att kunna påbörja arbeten med att återställa byggnader och mark ...
/ Ljungskile, Skredet E6, Stenungsund
Efter skredet: Viltolyckorna ökar på omledningsvägen - Trafikverket vidtar åtgärder

Efter skredet: Viltolyckorna ökar på omledningsvägen – Trafikverket vidtar åtgärder

I samband med att trafiken ökat efter skredet på omledningsvägar i vårt område ökar också viltolyckorna. Sträckorna saknar viltstängsel och det rör sig mycket rådjur, älg och vildsvin vid vägen. Nu vidtar Trafikverket åtgärder för att varna förare ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Tre månader efter skredet<br>- Nu bärgas fordonen

Tre månader efter skredet
– Nu bärgas fordonen

På lördag är det tre månader sedan skredet vid E6 Stenungsundsmotet inträffade. Idag bärgades de fordon som på olika sätt hamnade på E6 mitt i skredet ...
/ Skredet E6, Stenungsund, Trafik
FÖRSLAG: Omkörningsförbud på länsväg 650

FÖRSLAG: Omkörningsförbud på länsväg 650

Kommunen, tillsammans med Trafikverket och länsstyrelsen ser nu över om det är möjligt att få till ett omkörningsförbud på delar av länsväg 650, omledningsvägen efter raset vid E6 Stenungsundsmotet ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Skredkanten sluttar brant - Risk för nya skred<br>- Inte säkert ännu att arbeta på platsen

Skredkanten sluttar brant – Risk för nya skred
– Inte säkert ännu att arbeta på platsen

Trafikverkets geotekniker är just nu igång med att undersöka skredsområdet för att så snart som möjligt kunna ta in tunga maskiner för att börja arbeta och återställa E6 vid Stenungsundsmotet ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Tillträdesförbudet upphävs för delar av Munkeröd

Tillträdesförbudet upphävs för delar av Munkeröd

Länsstyrelsen har beslutat att minska det avspärrade området och att tillträdesförbudet inte längre ska omfatta Munkeröds industriområde väster om Norumsån ...
/ Skredet E6, Stenungsund, Trafik
Vända skyltar på omledningsvägen resulterade i trafikkaos - Högre hastighet Ucklum och tung trafik i Ljungskile

Vända skyltar på omledningsvägen resulterade i trafikkaos – Högre hastighet Ucklum och tung trafik i Ljungskile

Under natten har någon eller några roat sig med att vända på tillfälliga tillfälliga trafikskyltar på omledningsvägen efter raset vid E6 Stenungsundmotet. Detta har lett till ett mindre trafikkaos, enligt Trafikverket ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Avspärrningar vid skredområdet kan  minska

Avspärrningar vid skredområdet kan minska

Länsstyrelsen har beslutat om tillträdesförbud vid skredområdet, men nu ska beslutet ses över. Områdets ska inte vara avspärrat mer än nödvändigt ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Länsväg 656 får förbud för genomfart med lastbil

Länsväg 656 får förbud för genomfart med lastbil

Efter raset på och vid E6 tar många alternativa väger, inte bara de som Trafikverket rekommenderar. Trafiken genom Ödsmål till och från Ljungskile är också hårt belastad och vägar som inte är anpassade för lastbilar används. Nu får länsväg 656 ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Förändrad i busstrafiken efter skredet vid E6

Förändrad i busstrafiken efter skredet vid E6

Sedan jordskredet på E6:an utanför Stenungsund inträffade behöver kollektivtrafiken ta andra vägar, vilket påverkar körtiden. Flera linjer får förändrad tidtabell den 30 oktober. Förändringen gäller tills vidare, uppger Västtrafik ...
/ Skredet E6, Stenungsund
OBEHÖRIGA I RASOMRÅDET VID E6:<br>-Kameror som känner av mänsklig värme utplacerade

OBEHÖRIGA I RASOMRÅDET VID E6:
-Kameror som känner av mänsklig värme utplacerade

Kameror med termisk realtidsförmåga har nu utplacerats för övervakning inne i skredområdet Stenungsund. Detta för att enklare kunna bevaka området och upptäcka obehöriga - men också för att se om marken rör på sig ...
/ Skredet E6, Stenungsund, Trafik
Omledningsvägen: Gatstenar rivs upp - Fordon får punktering

Omledningsvägen: Gatstenar rivs upp – Fordon får punktering

De senaste dagarna har bärgare i vårt område fått flera jobb där bilister fått punkterings efter att tung trafik tagit ut svängen och fått med sig gatstenar i cirkulationsplatsen vid Stora Högamotet, gatstenar som sedan hamnat på körbanan och orsakat ...
/ Skredet E6, Stenungsund, Trafik
Sänkt hastighet genom Ucklum

Sänkt hastighet genom Ucklum

Efter raset vid E6 Stenungsundsmotet har trafiken genom Ucklum ökat med 500 procent. Nu sänks hastigheten genom samhället till 40 km/h ...
/ Skredet E6, Stenungsund
EFTER RASET: Trafiken genom Ucklum ökade med över 500%

EFTER RASET: Trafiken genom Ucklum ökade med över 500%

Kraftigt ökad trafik - men lägre hastigheter, så såg det ut utmed väg 650 genom Ucklum under veckan efter det ras som förstörde E6 vid Stenungsund för snart tre veckor sedan. Genom att sammanställa trafikdata från tiden innan och efter ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Länsväg 650 - Omledningsväg efter raset får ny beläggning

Länsväg 650 – Omledningsväg efter raset får ny beläggning

Då förutsättningarna har förändrats och trafiken ökat på länsväg 650 efter skredet på E6 gör Trafikverket en insats för att höja standarden på vägen. Vägen kommer etappvis få ny beläggning ...
/ Skredet E6, Stenungsund, Trafik
EFTER RASET: Stenungsundsmotet byggs om<br>- Ny avfart mot Stenungsund

EFTER RASET: Stenungsundsmotet byggs om
– Ny avfart mot Stenungsund

Stenungsundsmotet norrut är fortsatt ett rasområde med tillträdesförbud - men söderut betraktas området som en byggarbetsplats. Här byggs motet om för att trafik norrut ska kunna köra av och in mot Stenungsund ...
/ Skredet E6, Stenungsund, Trafik
Trafikverket vädjar efter raset:<br>- Kör inte via Ucklum

Trafikverket vädjar efter raset:
– Kör inte via Ucklum

- Vi vädjar till alla trafikanter, framför allt godstransportörer, att avlasta det mindre vägnätet. Det är viktigt både för trafiksäkerheten och framkomligheten, säger Jörgen Einarsson, regionchef Trafikverket region Väst. Trafikverket rekommenderar nu att trafikanter kör via E45, väg 44 och ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Lastbilschaufförer har efter skredet nu lämnat Stenungsund

Lastbilschaufförer har efter skredet nu lämnat Stenungsund

Totalt 11 lastbilar var instängd i rasområdet efter jordskredet i Stenungsund. Nu alla chaufförerna fått sina tillhörigheter tillbaka och kan lämna Stenungsund - men lastbilarna står kvar ...
/ Skredet E6, Stenungsund
Obehöriga på rasområdet<br>- Flera anmälningar skrivna

Obehöriga på rasområdet
– Flera anmälningar skrivna

Polisen bekräftar på torsdagsmorgonen att man har gjort ett flertal anmälningar efter att obehöriga personer befinner sig på det avspärrade området efter raset på och vid E6. Området har tillträdesförbud efter beslut av Länsstyrelsen. Varje gång larm om obehöriga kommer ...
/ Skredet E6, Stenungsund, Uppdaterad
Stängsel runt rasområdet ska hålla nyfikna och plundrare borta

Stängsel runt rasområdet ska hålla nyfikna och plundrare borta

På tisdagskvällen avslutades räddningsinsatsen från räddningstjänstens sida vid rasområdet på och intill E6 Stenungsundsmotet. Man haft problem med att obehöriga tagit sig in på området och nu sätter kommunen upp 4-5 kilometer staket runt området som har tillträdesförbud ...