Om en skadad person inte andas är det viktigt att snabbt påbörja mun-mot-mun-andning. Om blodet inte syresätts kommer hjärtat att sluta slå inom några minuter.


Instruktion för mun-mot-mun metoden:

1:
Lägg din hand på den skadades panna. Placera därefter två fingrar på underkäken. Sträck försiktigt huvudet bakåt och lyft underkäken. Bibehåll fri luftväg genom att hålla huvudet bakåtsträckt. Täpp till näsborrarna med tumme och pekfinger. Hos små barn blåser du in luft genom både näsa och mun istället för att täcka för näsborrarna.

2:
Ta ett djupt andetag, gapa stort och slut dina läppar runt personens mun och blås in luft.

3:
Blås in långsamt under ca 2 sekunder. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig. Tänk på att barn har mindre lungvolym än vuxna och att du, om det är ett barn som inte andas, inte kan blåsa ner all luft du har i lungorna.

4:
Lyft upp ditt huvud och vänd bort det från den skadade. Medan den skadade andas ut och bröstkorgen sjunker ihop, tar du ett nytt andetag.

5:
Om du är ensam gör du tio inlåsningar. Lägg den skadade i framstupa sidoläge. Ring 112 och fortsätt därefter inlåsningarna. Inlåsningarna skall göras i ungefär den takt du själv andas