Räddningstjänstens övergripande mål är att arbeta för att alla människor som bor, verkar och vistas i kommunen skall ha en säker och trygg miljö.

För att uppnå detta mål arbetar Räddningstjänsten med att:
– Förhindra och begränsa olyckor
– Förbereda och genomföra räddningsinsatser
– Erfarenhetsåterföra efter olyckor
– Medverka i samhällets krishantering
– Tillhandahålla och förmedla utbildningar


MSB sammanställt statistik

MSB, Myndigheten för samhällsberedskap har sammanställt statistik för 2011 när det gäller räddningsinsatser. I STO-området var det enligt statistiken:

Stenungsund
11,7 räddningsinsatser per 1 000 invånare. 52 insatser var trafikolyckor och 17 insatser var utsläpp av farligt ämne.

Tjörn
10 räddningsinsatser per 1 000 invånare. 18 insatser var trafikolyckor och 26 insatser handlade om brand.

Orust
5,6 räddningsinsatser per 1 000 invånare. 18 insatser av sammanlagt 85 var trafikolyckor.


Vad betyder larmtypen?

Befälslarm
Larm till befäl i beredskap.

Stort larm
Både heltids- och deltidsstyrkan larmas.

Litet larm
Heltidsstyrkan och förstärkningsbrandman larmas.

Trafikolycka
Inträffat trafikolycka, kan vara singelolycka eller flera fordon.

Brand i byggnad
Gäller alla former av bygdebränder, kompletteras med specifikation t.ex. villa, lägenhet etc.

Brand ute – övrigt
Gäller bränder som inte är byggnadsrelaterade, t.ex. bilbrand, skogsbrand m.m.

Undersökning
Larm till räddningstjänsten om t.ex. undersökning röklukt. Detta är förmodad brand och räddningstjänsten kontrollerar.

Förlarm
Förlarm medför att brandmännen kan springa till vagnhallen och byta om, när sedan huvudlarmet kommer är de redan utryckningsklara.

Brandlarmsindikering
Brandlarm kopplat till trygghetslarm hos äldre.

Automatiskt brandlarm
Brandlarm kopplat direkt till SOS/räddningstjänsten som utlöses med hjälp av rök-/värmedetektorer eller liknande.

Inbrottslarm
Inbrottslarm från kommunala objekt som räddningstjänsten kontrollerar.