Årligen dör ungefär 100 svenskar i bränder. Med fungerande brandvarnare i alla hem skulle många av dessa liv kunna räddas.


Brandvarnare ger dig tid att reagera
En brandvarnare ger den som bor i huset tid att reagera. Först och främst ser man till att du hinner utrymma i tid, men ofta kan branden upptäckas i så god tid att den inte hunnit sprida sig, och man kanske själv har möjlighet att släcka.

Statistik från MSB visar att en tredjedel av alla Svenska hushåll saknar fungerande brandvarnare. Det är lag på att det ska finnas brandvarnare i nya bostäder. Även för befintliga bostäder är det ett krav från myndigheternas sida att det ska finnas brandvarnare på varje våningsplan. Bor du i lägenhet och den är större än 60 m² bör du ha flera brandvarnare.

Brandvarnare i hem som inte fungerar
Även om man har en brandvarnare hemma så är det inte alls säkert att den fungerar. Batteri och funktionalitet ska testas regelbundet. Ett datum för många att kolla batteriet i brandvarnaren är den 1 december – men ju oftare man kontrollerar – desto bättre.

Vilken brandvarnare ska man välja?
Det finns billiga och dyra brandvarnare att välja på. Det krav som finns är att de ska ha “EN–14604” som är standard för brandvarnare.

FAKTA OM BRANDVARNARE:
– 102 personer dog i bränder under 2011. (Källa: MSB)
– 2011 rapporterades 9526 bränder i byggnader. (Källa: MSB)
– Försäkringsbolagen betalade ut 5 miljarder kronor i ersättning för brandskador. (Källa: Svensk Försäkring)
– Antalet brandtillbud ökade med 18 procent jämfört med snittet på året. (Källa: MSB)
– Över 30 procent av svenskarna saknar fungerande brandvarnare, trots att över 90 procent har en eller flera brandvarnare. (Källa: MSB)
– Första advent är brandvarnardagen i flera länder. I Sverige har brandvarnardagen uppmärksammats sedan 1999.