Cirka 500 personer överlever varje år hjärtstopp tack vare hjärt-lungräddning (HLR). HLR är en metod för att hålla en person med hjärtstillestånd vid liv till dess att ambulans anländer.

Då hjärt-lungräddning kräver praktisk övning för att man skall kunna lära sig det på ett riktigt sätt är det inte möjligt att på den här hemsidan förklara hur man skall gå till väga. Räddningstjänsten vill dock rekommendera alla personer att gå en kurs i hjärt-lungräddning.

Sådana kurser arrangeras av bl.a. Räddningstjänsten, Röda korset och Svenska livräddningssällskapet.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning
Arbetar för att sprida kunskap om HLR i samhället. Man har arbetsgrupper av olika slag som jobbar med att ta fram de olika utbildningsprogrammen som du kan finna på www.hlr.nu