PLANERADE TRAFIKMEDDELANDEN

Tjörnbron – Underhållsarbete:
Underhållsarbete och begränsad framkomlighet. Bron avstängd vissa enstaka nätter Augusti – December 2022. Arbetet är väderberoende och besked om avstängning publiceras här och på NYHETERsto förstasida:

Underhållsarbete – 16 snedkablar ska bytas på Tjörnbron. Arbetet pågår september – december 2022. Ett körfält avstängt från Tjörn och sänkt hastighet. Bron avstängd vissa enstaka nätter mellan.

Om bron stängs av kommande natt publiceras information här.
-Arbetet är väderberoende och besked om avstängd bro kommer samma dag klockan 12.

Läs mer om arbetet på Tjörnbron – www.trafikverket.se

Tingstadstunneln


Under cirka 1,5 år ska Tingstadstunneln renoveras och uppdateras till dagens standard på säkerhet och miljö. Detta innebär att ett tunnelrör stängs i taget och trafiken dubbelriktas i det motsatta röret, vilket kommer att ge stora effekter på hela trafiksystemet.

Därefter stängs ett rör i Tingstadstunneln och trafiken går dubbelriktad i det andra. Kapaciteten minskar alltså kraftigt, köer kommer att uppstå och restiden förlängs. Dessa arbeten avslutas i oktober 2023. Läs mer om arbetet: trafikgoteborg.se

TRAFIKKAMEROR

Här kan du se Trafikverkets kameror som bevakar trafiken i vårt område hämtade från Trafiken.nu

TJÖRNBRON

TJÖRNBRON – Västra pylon österut

TJÖRNBRON – Östra pylon österut

TJÖRNBRON – Östra pylon västerut

Lv 160 Tjörnbron

Lv 160 Almökrysset

Länsväg 160 Almökrysset

Länsväg 160/169 Almökrysset

INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER