Planerade Trafikmeddelanden

Tjörnborn – Underhållsarbete:
Underhållsarbete och begränsad framkomlighet. Bron avstängd vissa enstaka nätter Januari – Juni 2022. Arbetet är väderberoende och besked om avstängning publiceras här och på NYHETERsto förstasida:

TJÖRNBRON - Underhållsarbete
Ett körfält avstängt från Tjörn. Sänkt hastighet. Bron avstängd vissa enstaka nätter mellan Januari - Juni 2022. Arbetet är väderberoende och besked om avstängd bro kommer samma dag vid lunchtid. Nästa planerade avstängning är under vecka 5.

E6 Kungälv: Ombyggnation Nordreälvbron
Under byggnationen kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks i norrgående från 80 till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen. Risk för köer. Klart: Sommaren 2022.
TRAFIKKAMEROR FRÅN TRAFIKEN.NU
Tjörnbron
Västra pylon österut
Östra pylon österut
Östra pylon västerut
Lv 160 Tjörnbron
Lv 160 Almökrysset
Lv 160 Almökrysset
Lv 160 Almökrysset


INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER

Stenungsunds kommun

Tjörns kommun

Orust kommun