PLANERADE TRAFIKMEDDELANDEN

Tjörnbron – Underhållsarbete:
Underhållsarbete och begränsad framkomlighet. Bron avstängd vissa enstaka nätter Augusti – December 2022. Arbetet är väderberoende och besked om avstängning publiceras här och på NYHETERsto förstasida:

TJÖRNBRON ÖPPEN FÖR TRAFIK
Underhållsarbete. Ett körfält avstängt från Tjörn och sänkt hastighet över Tjörnbron. Arbetet på bron utan några nattliga avstängningar pågår fram till 30 juni och fortsätter sedan med nästa etapp i augusti.

Länsväg 770 Morlanda avstängd 16 maj–8 juli

Trafikverkets entreprenörer kommer byta vägtrummor och förbättra trafiksäkerheten längs länsväg 770 mellan Ellös och Henån den 16 maj–8 juli. Under delar av perioden 16 maj till 8 juli är väg 770 avstängd. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

E6 Kungälv: Ombyggnation Nordreälvbron

Under byggnationen kommer alltid två körfält att hållas öppna i vardera riktning på bron. Körfälten blir dock något smalare och hastigheten sänks i norrgående från 80 till 60 kilometer i timmen på vardagar klockan 06:00-17:00. Övrig tid gäller 80 kilometer i timmen. Risk för köer. Klart: Sommaren 2022.

Tingstadstunneln


Under cirka 1,5 år ska Tingstadstunneln renoveras och uppdateras till dagens standard på säkerhet och miljö. Detta innebär att ett tunnelrör stängs i taget och trafiken dubbelriktas i det motsatta röret, vilket kommer att ge stora effekter på hela trafiksystemet.

Därefter stängs ett rör i Tingstadstunneln och trafiken går dubbelriktad i det andra. Kapaciteten minskar alltså kraftigt, köer kommer att uppstå och restiden förlängs. Dessa arbeten avslutas i oktober 2023. Läs mer om arbetet: trafikgoteborg.se

TRAFIKKAMEROR

Här kan du se Trafikverkets kameror som bevakar trafiken i vårt område hämtade från Trafiken.nu

TJÖRNBRON

TJÖRNBRON – Västra pylon österut

TJÖRNBRON – Östra pylon österut

TJÖRNBRON – Östra pylon västerut

Lv 160 Tjörnbron

Lv 160 Almökrysset

Länsväg 160 Almökrysset

Länsväg 160/169 Almökrysset

INFORMATION FRÅN VÅRA KOMMUNER