Vanliga orsaker till brand i kläder är rökning och gnistbildning vid grillning.

Om det börjar brinna i någon persons kläder lägg snabbt ner personen på marken. Försök sedan att kväva elden med vad som finns till hands, t ex en jacka, filt eller matta. Vatten och snö går också bra. Det viktigaste är att det går snabbt. Lägg alltid jackan/filten/mattan från huvudet och nedåt så att lågorna inte slår upp mot ansiktet. Försök att “stryka” med handen på filten från huvudet och nedåt.

När elden är ordentligt släckt ska brännskadorna kylas ner med svalt vatten.

Kyl i ca 10-20 minuter. Se också efter så att det inte finns någon glöd kvar i kläderna, t ex i fodret

Om det börjar brinna i dina egna kläder, lägg dig snabbt ner på marken och rulla runt. Då kvävs elden. Försök rulla in dig i något, t ex en rock, matta eller filt. Håll händerna för ansiktet som skydd mot lågorna. Kyl ner eventuella brännskador med svalt vatten.

Försök aldrig springa till en dusch, brandpost eller liknande, att springa förvärrar situationen i och med att lågorna flammar upp mer.