En olycka kan hända vem som helst. Lär dig hur du larmar på rätt sätt vid trafikolycka!

1: Stanna och ta reda på vad som hänt.
Hur många är skadade
Sitter någon fastklämd
Är det något utsläpp/läckage

2: Orientera dig. Var är du?
Vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka, etc

3: Ring 112. Var beredd att svara på SOS-operatörens frågor:
vad har hänt

– Var någonstans har olyckan hänt
– Vilket telefonnummer ringer du från
– Vilken typ av skador har de skadade
– Sitter någon fastklämd
– Vilken typ av fordon är inblandade
– Om det är en lastbil, finns orange ´farligt gods skylt´
– Om motorväg, i vilken körbana: riktning mot…

4: Kontrollera olycksplatsen igen

5: Ring 112 igen om du får fram nya uppgifter.