Gör nyår till en trevlig helg

Tänk på att välja avskjutningsplats med omsorg
– Förbered avskjutningsplatsen
– Kontrollera fyrverkeripjäsen före avskjutning
– Följ bruksanvisningen
– Reklamera skadade/defekta pjäser
– Smällare är förbjudna
– Langa inte fyrverkerier!

Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop!


Det är enligt svensk lag förbjudet att:
– Köpa eller använda fyrverkerier för personer under 18 år.
– Avfyra raketer eller smällare i tätbebyggt område.

Åldersgränsen gäller både inköp och användande. Att köpa ut eller att överlämna raketer till personer under 18 år är brottsligt och räknas som langning. Straffet är böter eller fängelse.


Över 200 skadas varje år av fyrverkerier
Varje år skadas cirka 200 personer så allvarligt att de måste uppsöka sjukvård, varav närmare 40 skadas så allvarligt att det krävs slutenvård. Felanvända fyrverkerier orsakar dessutom drygt 150 bränder årligen och de flesta händelser sker i samband med nyårsfirande.

För många hör fyrverkerier till nyårsfirandet men det är inte helt ofarligt. Varje år inträffar ett stort antal olyckor just på nyårsnatten. Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att det framför allt är pojkar mellan tio och 19 år som skadas – trots att det är 18-årsgräns i Sverige för att använda fyrverkerier. Man kan också se ett starkt samband mellan fyrverkeriskador och alkoholpåverkan.

– Det är mycket viktigt att följa instruktionerna på fyrverkeriernas förpackning, se till att pjäserna står stadigt så att de fyras av i den riktning man tänkt sig och att de inte välter. Givetvis ska man vara nykter när man hanterar fyrverkerier, säger Åke Persson, expert på explosiv och brandfarlig vara på Brandskyddsföreningen.

MSB prövar tillstånd till import av fyrverkerier samt alla hanteringar som har med tillverkning av fyrverkerier att göra.

– Det är MSB som tagit fram de kriterier som fyrverkerierna måste uppfylla och hur instruktionerna ska vara utformade så att fyrverkerierna kan användas så säkert som möjligt, säger Ingemar Malmström, chef enheten för farliga ämnen på MSB.

Förutom personskador orsakar fyrverkerier mellan 150 och 200 bränder årligen. I de flesta fall handlar det om felhanterade fyrverkerier och i vissa fall har man till och med använt fyrverkerier för att anlägga bränder.

– I “nollvision” noll döda och noll svårt skadade i bränder ingår att man ska använda fyrverkerier på ett säkrare sätt. Fyrverkerier kan vara både festligt och vackert, men vi måste bli mer varsamma hur vi handskas med dem för att minska riskerna för såväl personskador som för bostadsbränder, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

MSB informationsfilm – 10 råd för ett säkrare fyrverkeri