Vi närmar oss studenten vid Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Utspringet kommer att vara gemensamt klockan 12.30 för alla klasser den 5 juni 2024.

Här följer viktig information för dagen, både för dig som kommer vara på plats men också information för dig som rör dig i centrum under dagen.

Eleverna anländer till skolan 09.00. Under dagen väntar mentorstid, fotografering, matsittning och Arenasittning. Därefter tågar studenterna genom folkmassan vidare upp mot skolan för att där ladda inför utspringet som startar 12.30. Utspring beräknas ta 40 minuter.

Eleverna marscherar från sin studentlunch upp till skolan ca 12.15. Utspring sker därefter ca kl 12.30 rondellen mellan Stenungsund Arena och Nösnäsgymnasiet.

Turordning enligt följande:
21Eka
21EKb
21EKc
21BA
21TEI
21TED
21TEP
21TET
21IM
21FT
21 VO
21INI
21INP
21NA
21LLa
21LLb
21HA
21SAa
21SAb
21BF
21EE

PARKERING

För besökare sker parkering i första hand vid Stenungsund Arena. Det kommer finns parkeringsvakter som hjälper till. I år kan man även parkera vid Hogia.

STUDENTFLAK

Studentfordon ställs i backen vid sidan av skolan i god tid före firandet. Vaktmästarna kommer hjälpa till med att hänvisa platser. För mer information om regler för studentflak, läs mer på polisens hemsida >>

FLAKÅKNING

Efter utspringet vid skolan väntas flakåkning som arrangeras av eleverna själv

Rutten: Start Nösnäsgymnasiet, vidare på Göteborgsvägen för att där köra in på torget och följa vägen bort förbi vårdcentralen – Cirkel K – Tillbaka ut på Göteborgsvägen och in Strandvägen, rundan förbi kommunhuset, badhustorget, Jyskhuset och höger ut i rondellen för att sedan åka upp mot Doteröd – Inre ringleden – Uppegårdsvägen – Yttre ringleden – Nösnäsgymnasiet.

Rutten är anmäld till polisen.

FIRA STUDENTEN MEN SKIPPA PLASTKONFETTI

Vid firandet släpps det ofta ut plastkonfetti. Sedan några år tillbaka uppmanar kommunen besökare och studenter att skippa detta. När firandet är över är konfettin svår att städa bort och plastskräpet finns kvar i vår natur och leds ut i vattendragen och havet.

– Om du använder blomblad, ris, fågelfrön eller såpbubblor vid ditt firande istället för plastkonfetti så gör du en stor insats för djur och natur.

SKOLAN OCH ALKOHOL

Även om det är Studenten som firas så är skolan drogfri även denna dag. Påverkade elever kommer avvisas.

TRAFIK OCH BUSSAR

I samband med studenten brukar det vara mycket trafik och köer genom centrala Stenungsund, då studentflaken brukar åka runt. Samarbeta i trafiken och räkna med att det kan ta lite extra tid att åka genom centrum.

Till er som tar studenten…
– Lycka till i framtiden!