TJÖRNBRON ÖPPEN FÖR TRAFIK
Underhållsarbete och begränsad framkomlighet. Bron avstängd vissa enstaka nätter. Läs mer om projektet >>