Förare prejad av vägen

Polisen fick på måndagseftermiddagen samtal från en bilist på Orust som blivit prejad av vägen av ett annat fordon. 6973958

Flera fall av misshandel på midsommarafton

Polisen har hanterat ett stort antal ärenden under midsommaraftonen av olika karaktär. Vid högtider tenderar dock antalet våldsbrott, både i och utanför relation, att öka. I STO-området finns tre anmälningar gällande misshandel varav en grov misshandel under natten. 6973878

Larm om brand i byggnad

Strax efter kockan 21 larmades räddningstjänsten på Orust om brand i ett flerfamiljshus på Hasselvägen i Henån. 6973550

Länsstyrelsen föreslår att vindkraftsparken Mareld får tillstånd

Regeringen gav Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att bereda Mareld Green Energy AB:s ansökan för vindkraftsparken Mareld. I dag lämnas förslaget över till regeringen. Länsstyrelsen föreslår att regeringen ger tillstånd till parken enligt ansökan. Det är regeringen som beslutar i frågan. 6973509

Stuga brann på Orust

På måndagsmorgonen larmades räddningstjänsten på Orust om brand i byggnad vid Stenen, mellan Stillingsön och Svanesund. 6973193