TISDAG: Underhållsarbete berör 2 500 VA-abonnenter

På grund av ett större underhållsarbete på kommunens vattenverk den 3 oktober kommer inget nytt dricksvatten att tillverkas i vattenverket den dagen. Detta kommer att beröra 2 500 abonnenter på västra sidan av Orust och man uppmanar nu boende att spara på vatten. 6911846

Kokrekommendation för Sydvästra Orust

Med anledning av ett underhållsarbete på en av kommunens huvudvattenledningar har man gått ut med en Kokrekommendation till VA abonnenter på Sydvästra Orust kommun. 6901810

Fritt fram för bad igen

Förra veckan utfärdade kommunen en rekommendation om att inte bada vid 11 badplatser runt Tjörn. Svar på nya vattenprover visar att vattnet är återigen tjänligt och avrådan från bad upphävs. 6898871

Otjänligt vatten vid flera badplatser

Prover visar att elva badplatser på Tjörn har otjänligt vatten. Kommunen skriver på sin hemsida att orsaken är den storm som varit och stora mängder regn som dragit in över vårt område. 6897989

Kokrekommendation i delar av Orust

På grund av dagens vattenläcka på kommunens huvudvattenledning vid Barrevik samhälle har en kokrekommendation på kommunalt vatten utfärdas. 6881716

Bevattningsförbud på Orust

Från och med idag. 14 juni införs bevattningsförbud för dig som har kommunalt vatten inom Orust kommun. Bevattningsförbudet gäller tillsvidare. 6881493