Vecka 25 kommer man ha en översyn och underhållsarbete av Källötunneln efter blixtnedslag.

Tjörnbron och Källötunneln kommer att vara avstängd för trafik tre nätter i rad (17-18/6 18-19/6 och eventuellt även 19-20/6) mellan klockan 23:00-04:30.

Vid klockan 01:30 kommer trafiken släppas på för genomfart i ungefär 15 minuter.

Gång- och cykelväg är öppen och påverkas inte.

Alternativ väg för fordon är via Svanesundsfärjan.

Läs mer om arbetet >>