Flertal trafikkontroller gav resultat

Polisens fokus på trafiken, dels efter skredet vid E6 Stenungsundsmotet men även lokala insatsen "trygg väg till skolan" fortsätter och ger resultat. På torsdagen genomförde polisen ett flertal kontroller vid skolor samt omledning- och alternativa vägarna. 6944026

Omledningsvägar klassas om inför vintern

Då trafiken ökat på omledningsvägarna efter skredet vid Stenungsund har Trafikverket nu klassat om några av dem. Vägklassen bestämmer bland annat åtgärdstiderna vid vinterväghållningen, alltså när plogbilen kommer eller hur vägen halkbekämpas med salt eller sand. 6928787