Trafiksäkerhetsvecka med fokus på alkohol- och droger i trafiken

Polisen kommer nästa vecka, vecka 23 genomföra en nationell trafikinsatsvecka. Det innebär att polisen kommer att befinna sig extra mycket ute på vägarna runt om i landet. Fokus ligger på nykterhetskontroller. Polisens huvudsyfte med kommande trafikvecka är allt att uppmärksamma faran med att köra onykter eller drogpåverkad. Under veckan är det

Trafikverket: Fler järnvägsövergångar ska nu bli säkrare

Trafikverket påskyndar nu arbetet med att göra järnvägsövergångar säkrare, för att minska antalet skadade och omkomna i olyckor. Flera uppmärksammade olyckor har de senaste åren skett och Stenungsund är ett av de mest utsatta områdena. På fredagen presenterar myndigheten en ny plan för regeringen, det rapporterar Ekot.

Trafiknykterhetens dag

Varje dag är Trafiknykterhetens dag, men idag den 14 maj uppmärksammas den lite extra. Bland annat kommer polisen ha extra många nykterhetskontroller.

Riktade nykterhetskontroller ska motverka olyckor till sjöss

Handelssjöfarten som trafikerar svenska hamnar följer nykterhetsgränserna. Det kan Kustbevakningen slå fast efter riktade insatser under 2018. På sammanlagt 143 fartyg har 337 besättningsmedlemmar kontrollerats. I endast tre fall har misstanke om sjöfylleri förekommit.

Butiksstölderna har ökat med 800 miljoner
– Energidryck stjäls mest

Varje år stjäls det för 6,8 miljarder kronor från den svenska butiker. De senaste två åren har butiksstölderna ökat med 800 miljoner. Energidryck, kött och kläder är de varor som stjäls mest. Brottsligheten som drabbar handeln får långtgående konsekvenser för företagare, medarbetare och kunder.

Lagrådsremiss: Blåljussabotage kan ge livstids fängelse

Regeringen vill att grova angrepp mot polis, brandkår och ambulans ska kunna straffas med upp till livstids fängelse. I normalfallet ska straffet vara högst 4 år. Det visar en lagrådsremiss som nu är klar om ökat straffrättsligt skydd för blåljuspersonal.

Rökförbud i sommar utanför allmänna entréer
“- Svårt för butiksägare att se till att lagen efterföljs”

I sommar blir det bland annat förbjudet att röka utanför allmänna entréer, så som butiker, köpcenter, vänthall, bibliotek. Rökförbud införs även på uteserveringar. Men lagen har redan innan den införts fått kritik från näringsidkare som inte har laglig rätt att avlägsna personer - eller kräva någon att fimpa utanför entrén,

Ny insatsvecka med fokus på unga penningmålvakter och penningtvätt

Under denna vecka har polisen i hela landet extra fokus på unga penningmålvakter och det förebyggande arbetet mot telefonbedrägerier. Penningmålvakter är personer som upplåter sina konton för kriminella pengar.  Kontot tvättar pengarna och döljer deras brottsliga ursprung. I utredningarna om telefonbedrägerier ser polisen nu allt fler unga penningmålvakter. 

Trafiksäkerhetsvecka – Fokus på nykterhet

Under den kommande veckan genomför polisen en nationell trafikinsatsvecka. Det innebär att extra mycket poliser kommer att befinna sig ute på vägarna runt om i landet och fokus ligger denna veckan på nykterhetskontroller.

Grus orsakar mer än var femte cykelolycka i mars

I övergången mellan vinter och vår är lösgrus som ligger kvar efter snön en fara för cyklister. Studier av sjukhusstatistik visar att lösgrus ligger bakom mer än var femte singelolycka på cykel i mars, det visar statistik sammanställd av försäkringsbolaget IF.