Ökad cykelhjälmsanvändning i Väst

Användningen av cykelhjälm ökar bland både barn och vuxna. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som bygger på drygt 100 000 observationer, indikerar en ökning av cykelhjälmsanvändandet på tio procentenheter de senaste sju åren. I Väst har användningen ökat med fyra procentenheter bland vuxna och en procentenhet bland barn jämfört med förra årets

Ökande smittspridning men gott om vaccin

Smittspridningen fortsätter att öka i Västra Götaland – totalt 1 843 nya fall under vecka 36 innebär en ökning med 34 procent. Sjukvården ser fortsatt att många ovaccinerade personer blir allvarligt sjuka i covid-19. Samtidigt finns det gott om vaccin och lediga tider att boka.

65 procent av 16 år och äldre fullvaccinerade i Västra Götaland

En milstolpe har nåtts i Västra Götaland med över två miljoner givna vaccindoser mot covid-19. Fram till och med föregående vecka har 65 procent av invånarna över 16 år blivit fullvaccinerade. Om en månad avslutar Västra Götalandsregionen, VGR, det som kallas fas 4. Vårdcentraler och sjukhus blir återigen ett nav

Polisen varnar för polska telefonbedragare

Under dagen har polisen tagit emot ett flertal anmälningar om bedrägerier där en kvinna som talar polska ringer upp landsmän och utger sig för att vara polis. Ett av dagens bedrägeriförsök riktades mot en målsägare i Kungälv och STO-området.

Ökande smittspridning och färre vaccindoser i augusti

Under vecka 28 konstaterades 377 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 50 procent från föregående vecka. Samtidigt har vaccinationerna i Västra Götaland gått snabbt framåt. Invånare födda 2005 och tidigare kan boka vaccination från den 11 augusti.

Två av tre vaccinerade i Västra Götaland

Tack vare den senaste tidens goda vaccintillgång går vaccineringen av invånare i Västra Götaland snabbt framåt. Nu har 66 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin och över 42 procent är fullvaccinerade. Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå men smittskyddsläkaren varnar för oförsiktigt resande

Sex av tio vuxna i Västra Götaland är vaccinerade

Antalet personer som är vaccinerade mot covid-19 ökar kraftigt i Västra Götaland. Nu har mer än 60 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin, vilket är en ökning med åtta procentenheter jämfört med föregående vecka. Smittspridningen i Västra Götaland ligger samtidigt på en fortsatt låg nivå – men

VACCINERING: Nästa åldersgrupp sista juni

Västra Götaland närmar sig en miljon givna doser vaccin mot covid-19. Fram till och med föregående vecka hade 972 826 doser getts enligt Folkhälsomyndighetens statistik. 46,7 procent av invånarna i länet har fått minst en dos och nästan var fjärde invånare (24,2 procent) är fullvaccinerad.