Brand i kabelskåp stoppar tågen på Bohusbanan

En brand i ett kabelskåp i Olskroken har stoppat all tågtrafik till och från Göteborg på Bohusbanan samt tåg till och från Trollhättan. Felet uppstod vid 14-tiden. Flera timmar senare hade Trafikverket ingen prognos om när trafiken kan starta igen.

Bussar ersätter sträckan Göteborg – Ytterby samt mellan Göteborg och Bohus. För mer information, se www.vasttrafik.se


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp