Djurärenden – Bortsprungna / upphittade

Alla vill vi våra djur det väl. När det gäller sällskapsdjur – hundar och katter, så händer de att de smiter, rymmer och upptäcker världen på egen hand. Förutom att ägarna blir oroliga och saknar sina djur – kan djuren också bli en fara i trafiken.

Om du anträffar en hund utan matte/husse:
– Ring 114 14 och begär Polisen Djurärende. Uppge att du tagit hand om en hund, svara på polisens frågor. Polisen kan komma och se om hunden eventuellt har ett chip så man enkelt kan få tag på ägaren. De kan också be dig komma till stationen och få chipet avläst där.

– Vi på NYHETERsto kan snabbt få ut en efterlysning efter ägaren, men anmäl först till polisen. Vi behöver då en bild på hunden samt ett telefonnummer vi kan hänvisa till. Den som säger sig vara ägare till hunden bör också kunna bevisa detta när den hämtar hunden hos dig.

Katter
– Katter har en förmåga att försvinna ibland, speciellt när den löper. Katter kan vara borta i flera veckor och sedan komma hem som om ingenting har hänt.

– Om du har en katt som stryker omkring hos dig eller i ditt närområde. Kontakta Polisen Djurärenden 114 14 eller Länsstyrelsen om den är vanvårdad, den är mager eller lider av någon skada. Vi kan gå ut med en efterlysning på ägaren i våra kanaler – men vi vill då att någon tar hand om katten så vi kan hänvisa till någon.

Djur – hundar och katter kan smita eller rymma, men sker det upprepade gånger kan det vara frågan om ett brott då man har skyldighet att se efter sina djur. 

Sedan 1 juni 2018 har Länsstyrelsen tagit över ansvaret för djurärenden från polismyndigheten. Polisen kommer dock även fortsättningsvis att ansvara för att utreda brott och ingripa i akuta situationer enligt djurskyddslagen och tillsynslagen under kvällar, nätter och helger. Läs mer >>

NYHETERsto publicerar endast inlägg gällande försvunna eller upphittade katter  vid speciella omständigheter och då genom polis, länsstyrelsen eller veterinär. I övriga fall hänvisar vi till de grupper som finns i sociala medier gällande försvunna/upphittade djur. 

Bortsprungna Djur Orust >>
Försvunna katter på Tjörn >>
Bortsprungna Djur Stenungsund med omnejd >>


Viltvarning i sociala medier
Djur – älgar, rådjur och vildsvin på och vid vägen kan orsaka allvarliga olyckor i trafiken. NYHETERsto publicerar viltvarningar när det gäller älgar eller boskap (kor, får te x) i våra sociala kanaler.

Varningarna kommer från Trafikverket, trafikradion eller via tips till oss.

De varningar som går ut gäller främst större och trafikerade vägar i STO-området som te x E6, Länsväg 160, 169, 178, 650. Däremot lägger vi inte ut viltvarning på djur som rör sig i bostadsområden, skogsområden eller på mindre vägar.


Svenska Djurambulansen
Svenska Djurambulansen är en ideell förening som gör precis det som namnet antyder, transporterar skadade eller sjuka djur till veterinär eller annan lämplig instans. Föreningen drivs med tanken att inget djur ska behöva lida, och startades 2008 av William Wright.

Just nu har föreningen 2 djurambulanser som täcker Västra Götalands län och 2 djurambulanser som täcker Stockholms län. Visionen är att en dag finnas i hela Sverige och man arbetar hårt för att vidareutveckla till nya regioner. De personer som kör ambulanserna gör detta ideellt och får således inte betalt. Föreningen får inga statliga bidrag utan är helt beroende av stödmedlemmar, donationer, sponsorer och gåvor.

För djur och djurägare är det helt gratis att åka med Svenska Djurambulansen!

Journummer 0771-999112 | Dygnet runt
www.svenskadjurambulansen.se

Vilda djur
Har du hittat ett skadat vilt djur? Svenska Djurambulansen rekommenderar att du kontaktar en viltrehabiliterare för rådgivning. Alla viltrehabiliterare finns på en lista här www.kfv-riks.se. Där finns även råd om hur du hanterar djurungar. Svenska Djurambulansen kan transportera skadade fåglar, igelkottar och ekorrar. OBS! Viltrehabiliterare skall först rådfrågas om de kan ta emot djuret, så ring först dit. När viltrehabiliterare tagit beslut om att ta in fågeln kan Svenska Djurambulansen assistera med transport.

Information från Västerhavet
Allmänhetens rapporter från kusten – information om vart man vänder sig

Vart ska du vända dig om du till exempel hittar en död säl eller en skadad tumlare? Eller om du ser en vik med flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art?
Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön. Kontakta Västerhavet lättast via mail på infovasterhavet@lansstyrelsen.se eller vår Facebooksida: https://www.facebook.com/infovasterhavet/.

Det finns också flera sidor där du kan rapportera in dina observationer direkt till ansvariga aktörer och Informationscentralen Västerhavet har här listat några av de viktigaste.

Vilda blåmusslor – plocka inte själv – utan köp dom!
Först en uppmaning till er som brukar plocka och äta vilda blåmusslor på västkusten:

Informationscentralen Västerhavet gör vanligtvis uppdateringar varje vecka för att alla ska kunna ta del av eventuella förhöjda halter av olika alggifter som ansamlas i musslor och ostron, främst i Bohuskustens musselodlingar. Men nya forskningsresultat visar att våra blåmusslor har minskat avsevärt, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Därför kommer Informationscentralen Västerhavet inte uppdatera vår webbplats lika ofta i sommar. Vi kommer bara att uppdatera webbplatsen vid halter som överskrider gränsvärden.

Vi uppmanar alla att istället köpa blåmusslor från svenska odlingar. Om du vill se vilka odlingar som är igång och skördar hittar du det på Livsmedelsverkets webbplats: Musselkontroll – öppna och stängda odlingsområden

Rapportera döda djur, till exempel sälar
Om du hittar en död säl, hör av dig till den kommunen du befinner dig i. Kommunen ansvarar för att ta bort döda djur på allmänna platser. Ligger sälen på en privat strand är det ägaren som får ta bort den eller eventuellt sänka den i havet om den utgör en olägenhet.
Skicka gärna in din observation med position och bild om du har möjlighet till Naturhistoriska riksmuseet. De ansvarar för forskning om hälsotillståndet hos utter, tumlare och säl: Rapportera djur.

Döda ejdrar
Under våren har vi haft en hel del döda ejdrar i Bohuskusten och de har varit utmärglade. En teori är att de inte har tillräckligt med föda, det vill säga blåmusslor. Om du ser en död ejder så önskar vi få in denna observation med position till infovasterhavet@lansstyrelsen.se. alternativt direkt till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Rapportera skadade eller unga sälar
Om du hittar en sälkut (sälunge) eller en skadad säl kan du kontakta Naturhistoriska riksmuseet; Hittat en levande eller skadad sälkut . Du kan också kontakta Informationscentralen på infovasterhavet@lansstyrelsen.se. Då kan vi skicka vidare eventuell information till ansvariga aktörer.

Sjuka djur
Om man observerar ett djur på kusten som verkar sjukt eller har svåra skador (fisk, säl, tumlare, fiskmås med mera), kontakta infovasterhavet@lansstyrelsen.se så att vi kan förmedla detta till rätt personer för hantering. Var noga med att aldrig ta i ett misstänkt sjukt djur utan handskar eller liknande.

Valar är statens vilt
Under de senaste åren har observationer av valar på västkusten ökat. Observationer av bland annat tumlare, späckhuggare, knölval, vikval och näbbval är bara några som inrapporterats längs västkusten. Alla valar är statens vilt enligt jaktlagen och jaktförordningen. Fynden ska rapporteras till Naturhistoriska riksmuseet
Inrapportering av tumlare: Tumlareobservationer
Inrapportering av alla valar; www.valar.se

Främmande arter
När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan fanns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. På västkusten kan man bland annat hitta blåskrabba, penselhårskrabba, klängmanet och svartmunnad smörbult. Man vet att de kan ha en påverkan på vår kustmiljö.

Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndighetens rapporteringsapp för vattenorganismer Rappen. Är du osäker på hur du ska hantera den så höra av dig till infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen
Om man observerar olja, diesel, plastpellets eller paraffinklumpar längs kusten så kontakta först din kommun eller maila infovasterhavet@lansstyrelsen.se med position och gärna foto. Skulle det vara något mycket storskaligt så kontakta kommunen samt hör av er till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap som har jour alla dagar på året: tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Algblomning
Ser vattnet tjockt och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten har vi flera algsläkten som kan producera gifter men de är främst när de ansamlas i musslor och ostron som de kan bli giftiga halter för oss. Ibland färgas vattnet orange och då rör det sig sannolikt om algen Noctiluca eller så kallad mareld, vilket är ofarligt. Om man tar en skopa av det färgade vattnet och går in i ett mörkt rum och skakar så kan man bekräfta att det är en Noctiluca-blomning då de skapar eget ljus vid stress och vattnet lyser då upp.

Informationscentralen Västerhavet tar gärna emot observationer av alla misstänkta blomningar på infovasterhavet@lansstyrelsen.se.

För mer information om mikroalger och deras gifter kan man kontakta experter på SMHI på planktongroup@smhi.se.