Var rädd om dig! Fallskador och halkolyckor är mycket vanliga. Här kan du som privat fastighetsägare hämta isgrus/isflis för halkbekämpning. Medtag eget spann eller annat att frakta i.


STENUNGSUND

Behöver du smågrus (flis) för att förhindra halka på din uppfart eller trappa? På några ställen i kommunen kan du hämta flis kostnadsfritt.

Du hämtar flisen själv, max 50 kilo per hushåll.

Flis från kommunen finns att hämta på följande platser:
✓ Jörlanda (Bagarevägen)
✓ Stora Höga (Lilla Vägen)
✓ Nösnäs (Hallernaleden)
✓ Hallernaleden (Kobergsvägen)
✓ Kyrkenorum (Kyrkenorumsvägen)
✓ Doterödsvägen 21 (Röda Nyborg)
✓ Norra Vägen/Kraftverksvägen
✓ Ödsmål (Vikevägen)


TJÖRN
Fastighetsägare kan hämta gratis grus på flera platser. Varje fastighet får hämta 100 kg. Du måste själv lasta och ha med eget kärl.

Här kan du hämta grus:

✓ Lilla Askerön – Parkeringen vid återvinningsstationen
✓ Styckens, Skärhamn – Återvinningsstationen
✓ Ishallen, Rönnäng – Parkeringen
✓ Fridas Hage, Häggvall – Parkeringen vid rondellen
✓ Linneviken, Kyrkesund – Återvinningsstationen
✓ Myggenäs – Grusplanen snett emot skolan, vid gång- och cykelbanans utfart.


ORUST
Isgrus finns att hämta på Månsemyrs återvinningscentral under ordinarie öppettider.


Denna information gäller vintern 2022-2023
Reservation för eventuella fel och ändringar.
Frågor hänvisas vi till respektive kommun.