Var rädd om dig! Fallskador och halkolyckor är mycket vanliga. Här kan du som privat fastighetsägare hämta isgrus/isflis för halkbekämpning. Medtag eget spann eller annat att frakta i.


STENUNGSUND
Ännu ingen information.


TJÖRN
Ännu ingen information.


ORUST
Ännu ingen information.


Denna information gäller vintern 2020-2021
Reservation för eventuella fel och ändringar.
Frågor hänvisas vi till respektive kommun.