Var rädd om dig! Fallskador och halkolyckor är mycket vanliga. Här kan du som privat fastighetsägare hämta isgrus/isflis för halkbekämpning. Medtag eget spann eller annat att frakta i.


STENUNGSUND
Behöver du flis för att förhindra halka på din uppfart eller trappa? Kommunen erbjuder gratis isflis. Varje fastighetsägare får hämta 50 kg.

Flis finns att hämta på följande platser:
• Norra vägen/Kraftverksvägen
• Hallerna, återvinningsstationen mittemot infarten till Skräddarevägen
• Ödsmål, vid fotbollsplanen
• Stora Höga, vid gamla driftvärnsgården (Stora vägen)


TJÖRN
Grus kan hämtas (from 1 december) vid följande platser. Varje fastighetsägare får hämta 100 kg.

• Lilla Askerön – parkeringen vid återvinningsstationen
• Styckens, Skärhamn – återvinningsstationen
• Ishallen, Rönnäng – parkeringen
• Fridas Hage, Häggvall – parkeringen vid rondellen
• Linneviken, Kyrkesund – återvinningsstationen


ORUST
Ännu ingen information.


Denna information gäller vintern 2019-2020
Reservation för eventuella fel och ändringar.
Frågor hänvisas vi till respektive kommun.