Var rädd om dig! Fallskador och halkolyckor är mycket vanliga. Här kan du på olika platser hämta isgrus/isflis för halkbekämpning till allmänheten. Medtag eget spann eller annat att frakta i.


STENUNGSUND
Flis, max 50kg/hushåll kan hämtas på följande platser:

• Pendelparkeringen, Norra vägen
• Hallerna, återvinningsstationen mittemot infarten till Skräddarevägen
• Ödsmål, vid fotbollsplanen
• Stora Höga, Lilla vägen


TJÖRN
Grus kan hämtas vid följande platser. Varje fastighet får hämta 100 kg.

• Lilla Askerön – parkeringen vid återvinningsstationen
• Styckens, Skärhamn – återvinningsstationen
• Ishallen, Rönnäng – parkeringen
• Fridas Hage, Häggvall – parkeringen vid rondellen
• Linneviken, Kyrkesund – återvinningsstationen

Gratis sand till fastighetsägare
Det finns också färdiga små sandpåsar som du kan hämta på flera ställen i kommunen:

• Almö Livs
• ICA Nära, Häggvall
• ICA Runes, Kållekärr
• Kommunhuset, Skärhamn
• Torget, Skärhamn
• Handlarn, Klädesholmen


ORUST
Grus finns att hämta för privat bruk på Månsemyr återvinningsstation under ordinarie öppettider. Läs mer >>


Denna information gäller vintern 2018-2019
Reservation för eventuella fel och ändringar.

– Frågor gällande halkbekämpning och placering hänvisas vi till respektive kommun.