Var rädd om dig! Fallskador och halkolyckor är mycket vanliga.

Här kan du som privat fastighetsägare hämta isgrus/isflis för halkbekämpning. Medtag eget spann eller annat att frakta i.


STENUNGSUND

Behöver du smågrus (flis) för att förhindra halka på din uppfart eller trappa? På några ställen i kommunen kan du hämta flis kostnadsfritt.

Du hämtar flisen själv, max 50 kilo per hushåll.

Flis från kommunen finns att hämta på följande platser:

Nösnäs:
Vid Nösnäs arena, Hallernaleden. Flyttad längre söderut jämfört med tidigare år.

Hallerna:
Kobergsvägen vid parkeringen för skolan.

Kyrkenorum:
Kyrkenorumsvägen mellan återvinningsstationen och 24h affären

Högenorum:
Braskevägen vid vattentornet

Doteröd:
Doterödsvägen vid röda Nyborg

Västergård:
På grusparkeringen i slutet av Norra vägen

Ödsmål:
Mitt emot Ödsmåls IP

Stora Höga:
Lilla vägen vid grusparkeringen

Jörlanda:
Kyrkebyvägen vid infarten till förskolan

Ucklum:
Länsväg 650, bredvid återvinningsstationen (sandlådor)

Svenshögen:
Länsväg 660 vid återvinningsstationen mittemot fotbollsplanen (sandlådor)


TJÖRN

Fastighetsägare kan hämta gratis grus på flera platser. Varje fastighet får hämta 100 kg. Du måste själv lasta och ha med eget kärl.

Här kan du hämta grus:

Lilla Askerön
Parkeringen vid återvinningsstationen

Skärhamn
Styckens återvinningsstationen

Rönnäng
Ishallen parkeringen

Häggvall
Fridas Hage parkeringen vid rondellen

Kyrkesund
Linneviken återvinningsstationen

Myggenäs
Grusplanen, snett emot skolan – vid gång- och cykelbanans utfart.


Gratis broddar till dig +65

Tjörns kommun har beslutat att dela ut broddar till alla Tjörnbor som är 65 år eller äldre. Erbjudandet är en del av kommunens förebyggande arbete för att minska fallolyckor.

Du som har fyllt 65år och folkbokförd på Tjörn är välkommen att hämta ut ett par broddar i kundcenter.

Har du hämtat ut tidigare år och dina broddar är utslitna? Då kan du hämta ut ett par nya om du tar med dig dina gamla. Max antal gånger att hämta ut broddar är två.

Du behöver visa legitimation för att hämta ut broddar. Har du inte möjlighet att komma själv kan någon annan hämta ut åt dig, men ombudet behöver då ha med din legitimation.


ORUST

Isgrus finns att hämta på Månsemyrs återvinningscentral under ordinarie öppettider. Max två hinkar per hushåll.


Denna information gäller vintern 2023-2024
Reservation för eventuella fel och ändringar.
Frågor hänvisas vi till respektive kommun.