Ny cykelväg i centrala Stenungsund

Just nu pågår byggnation av cykelbana och tillgänglighetsanpassning på Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, mellan Strandvägen och Kyrkvägen. Denna sträcka saknar cykelväg, men trottoar finns. Cykelbanan slutade innan vid infarten till busstationen och fortsatte sedan vid rondellen efter Stationshuset, mot Kvantum.

Kommunen tillgänglighetsanpassar också gångbanan och de anslutande gång- och cykelpassagerna. Även den parallella lokalvägen längs Göteborgsvägen 2-6 rustas upp och byggs om.

Byggnationen innebär att de snedställda parkeringarna mittemot stationshuset kommer att flyttas närmare byggnaderna. En lika lång sträcka kommer att behållas för de snedställda parkeringarna, men de kommer att få standardbredd med en tydligare markering. Det kommer även att bli parkering reserverad för rörelsehindrade.

Väster om trädraden (utanför Göteborgsvägen 2) kommer man att tillgänglighetsanpassa så att gående kan gå där. Öster om trädraden kommer det att bli cykelbana.

Under arbetets gång kommer parkeringarna att vara avstängda under en period. Parkeringar i närheten får istället användas. För att ersätta de avstängda parkeringarna kommer vi tillfälligt att göra det tillåtet att parkera två timmar på några parkeringsplatser bakom stationshuset.

Arbetet startade denna veckan och beräknas vara klart till hösten. Under arbetat kommer det vara begränsad framkomlighet.

Upp