Bussar och tåg får tidtabell på söndag

På söndag, den 10 december byter Västtrafiks bussar och tåg tidtabell. Samtidigt gör man en del förbättringar i trafiken. Här ser du de största förändringarna för vårat område.

Varje år, natten mellan andra lördagen och söndagen justeras tidtabeller över hela Europa (EU-direktiv) och denna datum utgår egentligen från ändring av tågtidtabeller från början.

På Stenungsunds station sker ändringar av hållplatslägen:

Ersättningsbussar för tåg
Kommer nu stanna vid hållplatsläge A vid Stenungsund station. Stenungsundsexpressen kommer att avgå från hållplatsläge F som ligger något längre bort från perrongen. Tjörn- och Orustexpressen kommer att stanna vid hållplatsläge E. Lokalbusslinjerna stannar vid hållplatsläge:

Linje 2 och 4
Stannar vid hållplatsläge B Linje 1 stannar vid hållplatsläge C Linje 3 stannar vid hållplatsläge F Linje 5 stannar vid hållplatsläge D Linje 13 stannar vid hållplatsläge F

Trafik vid Tingstadstunneln
På grund av rådande situation i form av vägarbete på E6 vid Tingstadsmotet och vid Kungälv justerar Stenungsund Express sina körtider vid högtrafik. Ordinarie avgångstider gäller men ankomsterna är senarelagda vilket innebär att man bör kontrollera eventuella anslutningar för vidare resa.

Tryckta tidtabellen försvinner
De tryckta tidtabellerna försvinner ombord på Västtrafiks fordon. Använd reseplaneraren i appen, datorn eller ring Västtrafik för att få hjälp.

Läs mer om förändringarna i samband med den nya tidtabellen >>

Till sist en vädjan från bussbolagen…
På söndag kommer man arbeta med att byta tidtabeller på busshållplatserna. det gör att det kommer vara människor på plats och fordon med varningsljus på. Sänk hastigheten om du passerar och var rädd om de som arbetar med detta.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp