Film om äldreboenden på intraprenad ska få fler intresserade att söka lediga tjänster

På Tjörn drivs äldreboendena Lilldal, Tubberödshus och Valåsen som intraprenader. Det innebär att boenden och personal har större ansvar och inflytande över omsorgens innehåll. För att få fler att söka lediga tjänster som utannonseras så har man nu producerat en film tillsammans med de som bor på äldreboendena.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp