Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egen tomt på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud. Eldningsförbuden kan se olika ut beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

Du hittar information om eldningsförbud på din kommuns, länsstyrelse eller räddningstjänstens webbplats och lokalt även på NYHETERsto.se. Information om aktuell brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar också ges i lokalradions sändningar.

Kommuner inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF – Stenungsund, Tjörn – Lilla Edet kan också ringa telefonsvaren som ger svar på om det råder eldningsförbud 010 – 471 44 01

JUST NU:
Inget eldningsförbud i vårt område*

Om man bryter mot eldningsförbudet
Eldar man och det är eldningsförbud kan det innebära att man straffas med böter, om man blir upptäckt. Brottet är förenat med bötesstraff, men polisen delar inte ut några böter direkt på plats. När brottet dokumenterats och anmälts så går det vidare till en förundersökning, där en åklagare beslutar om det ska gå vidare till strafföreläggande, det vill säga böter utan att fallet tas upp i en domstol. Att man kan ge strafföreläggande beror på att brottet endast har böter i sin straffskala.

Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott.

* Orust kommun har permanent eldningsförbud eldningsförbud
Detta under perioden 1 april och 30 september i områden med detaljplan. Läs mer >>

Läs mer:
Södra Bohusläns Räddningsförbund, SBRF >>
Orust Räddningstjänst >>