JUST NU:
Eldningsförbud råder i Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet och Orust kommuner.
-Samt ett flertal andra kommer på Västkusten

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade).

Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

Det görs ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.

Orust kommun har permanent eldningsförbud eldningsförbud
Detta under perioden 1 april och 30 september i områden med detaljplan. Läs mer >>

Om man bryter mot eldningsförbudet
Eldar man och det är eldningsförbud kan det innebära att man straffas med böter, om man blir upptäckt. Brottet är förenat med bötesstraff, men polisen delar inte ut några böter direkt på plats. När brottet dokumenterats och anmälts så går det vidare till en förundersökning, där en åklagare beslutar om det ska gå vidare till strafföreläggande, det vill säga böter utan att fallet tas upp i en domstol. Att man kan ge strafföreläggande beror på att brottet endast har böter i sin straffskala.

Läs mer:
Södra Bohusläns Räddningsförbund, SBRF >>
Orust Räddningstjänst >>