Vad innebär eldningsförbudet?
– Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län från och med den 25 juli kl 16.00. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning i egen trädgård samt fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

DU FÅR DÄREMOT GRILLA PÅ EGEN TOMT TROTS ELDNINGSFÖRBUD FROM 2018-08-14 KL 09.00!

Orust kommun har permanent eldningsförbud eldningsförbud
Detta under perioden 1 april och 30 september i områden med detaljplan. Läs mer >>

Om man bryter mot eldningsförbudet
Eldar man och det är eldningsförbud kan det innebära att man straffas med böter, om man blir upptäckt. Brottet är förenat med bötesstraff, men polisen delar inte ut några böter direkt på plats. När brottet dokumenterats och anmälts så går det vidare till en förundersökning, där en åklagare beslutar om det ska gå vidare till strafföreläggande, det vill säga böter utan att fallet tas upp i en domstol. Att man kan ge strafföreläggande beror på att brottet endast har böter i sin straffskala.

Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott.

Läs mer:
Södra Bohusläns Räddningsförbund, SBRF >>
Orust Räddningstjänst >>