Ökad närvaro och synlighet under julhandeln

Julen närmar sig och många är ute för att köpa julklappar och julmat. Som vanlig vid denna tid på året har polisen ökad närvaro vid torg, butiker och köpcentrum runt om i landet. Detta för att öka tryggheten – både för den som är ute och julhandlar, men också för

Nu får fler poliser i yttre tjänst kroppskamera

Med start i december 2022 kommer poliser i hela Sverige börja tilldelas kroppsburna kameror. Den kroppsburna kameran har en brottsförebyggande effekt, förbättrar polisernas arbetsmiljö och bidrar till stärkt bevisföring. 6825197

Trafiksäkerhetsvecka – Brott på väg

Den här veckan genomför polisen en nationell trafikvecka mot det som kallas brott på väg. Det betyder att polisen vid kontroller runt om i landet riktar extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet för att upptäcka brottslighet på och i anslutning till väg. 6813724

Trafikvecka med fokus på tung trafik

Den här veckan är yrkestrafiken i fokus för polisens kontroller. Yrkestrafiken har en avgörande roll för trafiksäkerheten och syftet med insatsen är bland annat att upptäcka bristfälliga fordon och förare som bryter mot gällande regler. 6801101

Rekord få personer omkomna i drunkningsolyckor hittills i år

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 2 personer omkommit under september i år. Föregående år i september omkom 3 personer. Totalt har 59 personer omkommit i år vid drunkningsolyckor jämfört med 87 personer under samma period förra året. 6800517

TRAFIKSÄKERHETSVECKA: Fokus på hastighet

Under denna veckan är det åter trafiksäkerhets vecka med extra fokus på att genomföra hastighetskontroller på vägar med höga hastigheter och utan mitträcke. 6788298

Trafikvecka med fokus på hastighet

I samband med att skolorna startar efter sommaren har Polisen varje år en nationellt samordnad trafiksäkerhetsinsats med fokus på trygghet och hastighet på lokalt viktiga platser runtom i landet. 6773279

22 omkom i drunkningsolyckor under juli – Äldre män överrepresenterade

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 22 personer mist livet under juli 2022 jämfört med 26 personer under juli 2021. Totalt har 46 personer omkommit till och med sista juli 2022 jämfört med 75 personer motsvarande period 2021. 6764570

Fokusvecka på nykterhet till sjöss

Kustbevakningen och Sjöpolisen genomför under nästa vecka (31) extra många nykterhetskontroller på fritidsfartyg i hela landet. Syftet är att verka för ett säkrare båtliv. 6762670

Färre körkort återkallade

Omhändertagna körkort från polisen minskade med 20 procent under det första halvåret 2022 jämfört med samma period förra året, det uppger Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Dags för årets biltvättarhelg

Nu i helgen är det den årliga Biltvättarhelgen. Syftet är att få fler att använda biltvätten i stället för att tvätta bilen på gatan. Vattnet från biltvätten är fullt av tungmetaller och gifter som rinner ner i dagvattnet och hamnar i närmsta vattendrag. 6690880

Trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighet

Varje år omkommer omkring 200 personer i vägtrafikmiljön. Den mest avgörande faktorn är hastigheten som har stor påverkan på utgången av en trafikolycka. Där gör även små hastighetsöverträdelser skillnad. Denna veckan lägger polisen extra fokus på att genomföra hastighetskontroller för att öka trafiksäkerheten på våra vägar.