Gul varning (lägsta varningen)

Under onsdagen risk för skyfallsliknande regn som kan ge problem med översvämningar. Även kraftig åska kan förekomma. Upp mot 40-60 mm regn kan förekomma lokalt varav stora mängder på kort tid, även hårda vindbyar. 

Hur kan det påverka mig?

✓ Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
✓ Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.
✓ Risk för störningar i elförsörjningen och tågtrafiken på grund av blixtnedslag.
✓ Risk för att bränder uppstår.

När?
10 juli kl. 12.00 – kl. 23.00

Var?
Stora delar av Götaland samt sydvästra Värmland

Gul varning
-Konsekvenser för samhället.

Orange varning
-Allvarliga konsekvenser för samhället.

Röd varning
-Mycket allvarliga konsekvenser för samhället.

Källa: SMHI