Bohuskusten – Västra Götalands län

Under fredagen tidvis blåsigt med mycket hårda vindbyar eller stormbyar från sydväst, vilket bland annat kan leda till nedfallna träd över vägar.

Hur kan det påverka mig?
-Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
-Risk för förseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar.
-Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen.
-Lösa föremål och tillfälliga konstruktioner riskerar att förflyttas eller skadas.
-Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.

När?
23 februari kl. 07.00 – kl. 16.00

Gul varning
-Konsekvenser för samhället.

Orange varning
-Allvarliga konsekvenser för samhället.

Röd varning
-Mycket allvarliga konsekvenser för samhället.

Källa: SMHI