Singelolycka med MC

Vid 14-tiden inträffade en singelolycka med en motorcykel vid påfarten E6 Stora Höga i södergående.

Räddningstjänst, polis och ambulans på plats.

Inga synliga personskador. Motorcykeln bärgad.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp