Strömavbrott på västra Tjörn

Vid klockan 16:40 inträffade ett strömavbrott på västra Tjörn som berör bland annat Kyrkesund och Halsbäck. Vid klockan 18:40 var fortfarande 280 abonnenter utan ström. Omkoppling och felsök sker. Prognosen då strömmen beräknas vara tillbaka är satt till klockan 21:30 (ny tid)