Brandstationer bemannas dygnet runt

Den politiska direktionen med representanter från medlemskommunerna har gett förbundsdirektören Carl-Ian Bissmark i uppdrag till en omorganisation inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Uppdraget var att se över en ny operativ organisation och detta har resulterat i att det under hösten kommer att bli dygnet runt bemannade stationer i Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet.

Som det är idag har man brandmän, styrkeledare och insatsledare med jour i hemmet under natten – men under hösten ska man införa fast personal på brandstationerna även under natten som snabbt kan åka på larm och vara en första insats innan förstärkning i form av deltidsbrandmän kommer.

– Stationerna Stenungsund, Kållekärr (Tjörn) och Lilla Edet kommer att bemannas även på natten med en styrkeledare och en brandman, undantaget är Kållekärr som bara kommer bemannas med en styrkeledare, säger K-G Persson, operativ chef vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Dagtid kommer styrkorna att vara kvar och se ut som de gör idag.


Upp