Orusts kulturpris 2017 till Helen Olsson

Orust kulturpris 2017 går till Helen Olsson, som kan både sina egna och andras rötter. Priset på 10 000 kronor och med priset följer också ett särskilt diplom.

Motivering
Helen Olsson har i många år engagerat sig i att forska och dokumentera Torps sockens historia. Forskandet har bland annat lett till att Helen givit ut en omfattande historik om gården Ström.

Helens stora intresse för den lokala historien har gjort att hon inte bara samlat in mängder av berättelser utan också skapat ett bildarkiv med tusentals fotografier. Dessutom finns det hemma på gården i Föggetorp ett mycket välordnat gårdsmuseum. Hon är också aktiv i Myckleby Hembygdsförenings bokserie om gårdshistoria.

Helen gör ett mycket ambitiöst arbete för att hålla den lokala historia levande. Bland annat arrangerar hon kulturvandringar, föredrag och bildvisningar. Sommaren 2017 skapade hon till och med en hel kulturvecka som kallades Föggetorpsveckan. Helen Olsson gör en stor insats för kulturlivet på Orust och är en mycket välförtjänt mottagare av kulturpriset.

Orusts kulturpris instiftades 1973.

Foto: Orust kommun

Upp