Hällungens Fritidsförening som sköter driften av Talbo badplats utanför Ödsmål vid Hällungen har haft påhälsning av tjuvar i kiosken. Inne i kiosken finns inget större av värde men skadegörelsen för att ta sig in i kommer att kosta föreningen onödiga pengar och tid.

Inbrottet ska ha skett någon gång under helgen.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust