Nu börjar skredsäkring för ån i Henån

Arbetet att skredsäkra ån i Henån har startat. I första etappen är det området cirka 120 meter söder om Circle K fram till infarten till bensinmacken från Södra Strandvägen.

Området för skredsäkring i Henån etapp 1 är markerad med en blå ring. Bild: Orust kommun

– Vi har under en tid planerat och projekterat skredsäkringsarbeten för ån i Henån. Grimsrud Entreprenad AB är upphandlad som entreprenör för deletapp 1, som startar i början av januari 2018 och kommer att pågå till slutet av april 2018, skriver Orust kommun på sin hemsida.

Etapp 1
Ett cirka 200 meter långt område beröras i denna etapp. Inledningsvis tas träd och buskage bort. Detta arbete utförs av kommunens medarbetare. Grimsrud Entreprenad AB utför schaktarbeten i området vid bensinstation Circle K.

Upp