Fordon förstörda i våldsam brand i garage

Räddningstjänsten larmades på förmiddagen till Kållekärr på Tjörn där et garage/förvaringsbyggnad brann. I byggnaden fanns husvagn, bilar och båtar till ett okänt värde som förstördes.

Räddningstjänsten har ett säkerhetsavstånd på 300 meter till byggnaden på grund av explosionsrisk och låter byggnaden brinna ner.

Inga kända personskador.

LÄS MER:
Lokaltidningensto >>
GT >>
GP >>


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp