Informationsmöte om nya länsväg 160

Trafikverket bjuder in till ett informationsmöte inför byggstarten av den nya delen av väg 160, sträckan mellan Säckebäck och Varekil. Trafikverkets projektledning, NRC Group och arkeologer från Statens historiska museer kommer att informera. Man kommer få bra information för dig som vanligtvis kör sträckan te x till och från arbetet.

Trafiksäkerheten och framkomligheten ska förbättras i och med den nya vägen som kommer att gå strax öster om dagens väg. Det blir ett körfält i vardera riktningen och hastigheten 80 km/tim. Nuvarande väg blir gång-och cykelväg.

Eftersom det sommartid är mycket trafik på sträckan kommer arbeten som påverkar vägtrafiken att pausas mellan 15 juni och 15 augusti. Du som kör bil bör räkna med längre restider under dagtid. Trafikverket undviker avstängning av vägen under rusningstid.

Vid nybygget tar man stor hänsyn till de känsliga natur- och kulturvärden som finns i området. Den nya sträckningen kommer att läggas längre ifrån Natura 2000-området. Den nya vägen byggs högre så att översvämningsrisken minskar.

Hjälp Orust på vägen:
– Ta dig fram smidigt under byggtid, välj buss eller samåk
– Kör annan tid än rusningstid när du kan
– Planera din resa. Var ute i god tid, resan kan ta längre tid
– Om du arbetar långväga ifrån, undersök om du kan få arbeta hemma
– Kör försiktigt, tänk på att vägen är en arbetsplats

Informationsträff
Den 1 mars
Klockan 18:00-20:00
Tegneby församlingshem

Trafikverket bjuder på kaffe och smörgås.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp