Trafikolycka i Henån

Vid Utgård, strax utanför Henån kolliderade två personbilar på fredagskvällen. I den ena bilen färdades en kvinna och två äldre barn, inga uppgifter om personerna i den andra bilen.

En kvinna som slagit i huvudet körs till vårdcentralen i Uddevalla med huvudvärk. Båda bilarna kunde med egen maskin köra från platsen.


Information från polis, räddningstjänst åtal och domar är initial och ger kortfattad fakta om inträffade händelser.
Person misstänkt för brott ska i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.Stenungsund - Tjörn - Orust


Upp