I Stenungsund finns några av världens främsta kemiföretag.

Som invånare i kommunen eller i närområdet finns det några saker som är viktiga för dig att känna till, för att du ska känna dig trygg i din vardag.

Ta del av information:
– Sevesoinformation >>
– Kommunens information >>

AKTUELL DRIFTINFORMATION

2018-03-11
Under natten upptäcktes ett naftautsläpp (petroleum) från en vakuumbrytare vid Borealis naftabergrum. Ventiler stängdes och utsläppet upphörde.

Viss lukt kan eventuellt spridas utanför anläggningen.

OM LARMET GÅR

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Signalen består av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders mellanrum som sänds via tyfoner och betyder:

  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar och fönster.
  • Slå av ventilationen.
  • Lyssna på radio P4, frekvens 101,9 för vidare information

Faran över
Gå inte ut förrän du hör signalen som betyder ”faran är över”. Det är en obruten signal under minst 30 sekunder. Även denna signal kommer från  tyfoner.

Signalen provas med jämna mellanrum
Signalen provas kl. 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december.


INDUSTRINS INTERNA NÖDLARM

Industriernas interna nödlarm testas första måndagen i varje månad kl 09:00 och gäller de anställda på industrierna. Larmet kan dock höras utanför området och ligger vinden på även över delar av Stenungsund.


INDUSTRIN – KONTAKT

AGA Gas AB
Tel: 0303-22 44 72
www.aga.se

Akzo Nobel Functional Chemicals AB
Tel: 0303 – 85 000
www.akzonobel.com
Lokal driftinformation

Borealis AB
Tel: 0303- 860 00
borealisgroup.com/sv/stenungsund/
Lokal driftinformation

INOVYN
Tel: 0303 – 87 500
www.inovyn.se

Perstorp
Tel: 0303 – 72 86 00
www.perstorp.com

Primagaz Sverige AB
Tel: 0303-72 71 00
www.primagaz.se

Vattenfall AB
Tel: 020 82 00 00
www.vattenfall.se