Fjärde dos vaccin till alla över 65 år

Västra Götalandsregionen, VGR, erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla som är 65 år och äldre. Sedan tidigare erbjuds en fjärde dos till personer på särskilt boende (SÄBO), personer med hemtjänst eller hemsjukvård och alla som är 80 år eller äldre.

VGR: Fortsatt hög smittspridning

Provtagningen av covid-19 i Västra Götaland har gått ner 40 procent sedan Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer. Men smittspridningen fortsätter vara mycket stor i länet. Under vecka fyra var antalet nya bekräftade fall 48 046 av covid-19 i Västra Götaland.

Påstigning bak i bussen

Från och med idag, 13 januari kan den som reser med Västtrafik behöva kliva på bussen genom de bakre dörrarna. Orsaken är den ökade smittspridningen av coronaviruset. Några busslinjer i regionen kommer dock fortsatt ha öppen framdörr.

Antalet fall av covid-19 ökar mycket stort

Under vecka 1 var antalet nya bekräftade fall av covid-19 27 044 i Västra Götaland. Det är en kraftig ökning jämfört med veckan innan då det var 7886 bekräftade fall. Vecka 1 är den högsta noteringen en enskild vecka hittills under pandemin.

Brist på friska blodgivare

På grund av stor spridning av covid-19, influensa och förkylningar har sjukvården brist på friska blodgivare. I Västra Götaland har man just nu akut brist på blodgrupperna A-, O- och O+.

Bränderna ökar i december – brandförebyggande råd och tips

Vi är nu inne i den period på året då vi har flest bostadsbränder, vi vet att antalet bränder ökar i december. Tända ljus som glöms bort, kvarglömda kastruller på heta spisplattor. Med brandvarnare och fungerande batteri kan branden upptäckas i tid. Var försiktig så att du får ett fint

Ökad cykelhjälmsanvändning i Väst

Användningen av cykelhjälm ökar bland både barn och vuxna. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som bygger på drygt 100 000 observationer, indikerar en ökning av cykelhjälmsanvändandet på tio procentenheter de senaste sju åren. I Väst har användningen ökat med fyra procentenheter bland vuxna och en procentenhet bland barn jämfört med förra årets

Ökande smittspridning men gott om vaccin

Smittspridningen fortsätter att öka i Västra Götaland – totalt 1 843 nya fall under vecka 36 innebär en ökning med 34 procent. Sjukvården ser fortsatt att många ovaccinerade personer blir allvarligt sjuka i covid-19. Samtidigt finns det gott om vaccin och lediga tider att boka.