Allvarlig olycka, Utsläpp, Terrorangrepp – Drabbade områden ska nu varnas via sms

Från den 1 juli kommer SOS Alarm att kunna skicka sms till människor som befinner sig inom ett specifikt drabbat område. Meddelanden ska skickas ut som varningar vid exempelvis bränder, gasutsläpp och terroristattentat.

SOS Alarm har tidigare kunnat skicka ett så kallat VMA, viktigt meddelande till allmänheten, via sms. Men meddelandena har då bara nått dem som har ett abonnemang registrerat hos en mobiloperatör och en gatuadress som är kopplad till abonnemanget. Det har gjort att alla som inte har sin mobil registrerad i området i fråga inte har fått sms:et. Nu blir det ändring på det.

Det är tillsammans med samtliga mobiloperatörer i Sverige som SOS Alarm kan skicka sms till allmänheten. Men för att kunna gå vidare och kunna nå alla drabbade inom ett visst området har en ändring av lagen behövt göras, med målet att prioritera säkerheten före den personliga integriteten.

Utskicken via sms kommer att införas i hela Sverige från och med i sommar.

Upp